finance pojištěníFINANCOVÁNÍ - POJIŠTĚNÍ

Pojištění se stává nedílnou součástí při koupi nebo provozu vozidla. V zásadě rozlišujeme dvě základní pojištění:

 

  •     Zákoné pojištění
  •     Havarijní pojištění

 

Rozdíl mezi těmito dvěma pojištěními je již z názvu patrný:

Zákonné pojištění

Zákonné pojištění musí mít každý motorový vůz v přeneseném slova smyslu každý účastník silničniho provozu dle zákona o provozu motorového vozidla a kryje veškeré možné náklady či následky, které múžeme způsobil protistraně.

Dle rozsahu výloh pojištění dělíme opět do dvou kategorií:

 

  •     STANDART
  •     EXCLUSIVE


V dnešní době je již volba pojišťovny individuální a tak si může každý zvolit svou pojišťovnu, přičemž se liší cena pojištění, ovšem limity musí zůstat stejné. Stejně jako doba, na kterou vozidlo pojišt'ujeme není platná dle kalendářniho roku, tedy od 1.1.-31.12., ale platí vždy jeden rok a více ode dne zakoupení vozu. Cena pojištění se dá rozložit na měsíční, čtvrtletní či pololetní splátky bez navýšení a Ize jej hradit složenkami, hotově či převodem z účtu.

Jedinou nevýhodou zákonného pojištění je, že sice pojišťovna uhradí vzniklou škodu protistraně, ovšem opravu Vašeho vozidla si musíte hradit sami, připadně zakoupit vůz nový.

Havarijní pojištění

V tomto směru je snadné východisko, či spíše ochrana svého majetku v havarijním pojištění, které řeší práívě tyto problémy, popřípadě ztrátu vozu, jeho poškození neznámou osobou (vandalismus) či živelnými pohromami (povodně, kroupy).

Cena havarijního pojištěni je závislá na ceně vozu, spoluúčastí, kterou musíme vždy uhradit při vzniklé škodě, obvykle 5 % - 20% a zabezpečením vozu. Lze jej znovu hradit formou měsiční, čtvrtletní či pololetní splátky bez navýšení složenkami, hotově či převodem z účtu.

Všechna tato pojišténí můžete uzavřít na našich pobočkách ZDARMA, přičemž našimi partnery je většina stabilních a silných pojišt'oven, které na českém trhu působí.

Pojištění klienta - vaše splátky bez obav

Při koupi vozu na splátky se nabízí zajímavá možnost pojistit nejen vozidlo, ale i sebe sama a to jak pro případ neschopnosti splácet z důvodu ztráty zaměstnání, plné pracovní neschopnosti, plné a trvalé invalidity, pro případ smrti.

Tomuto pojištění se řiká CARDIF pojištění, příčemž se dělí na kategorie A, B. což je závíslé na typu subjektu, který je pojištěn, jako je soukromá osoba či podnikatel.

Cena je opět indivíduální dle roku narození, délky splácení, typu vykonávané práce a typu vozu. Je započitaná ve splátce, po celou dobu splácení je neměnná.

Výhodou tohoto pojištění je, že ve výše vyjmenovaných připadech budou hradit splátku v plné výši pojišt'ovna a Vy můžete v klidu doléčit zranění či hledat práci, aniž byste měli obavy o ztrátu vozu, omezení rodinného rozpočtu, sníženi životní úrovně či zasahovat do úspor a rezarv.

Další možností je pojištěni právní ochrany firmou D.A.S., která háji práva svého klienta v jakémkoli příkoří spojené s provozem vozidla, jako je odebrán (OTP, ŘP, v přestupkavém řízení o pokutách atd.).

ESSOX GE Money
Copyright © Autooasa.cz Všechna práva vyhrazena, kopírování materiálů je přísně zakázáno.
Created by Demaster